Test1

“CASINO SOCHI ” CASİNO ZİYARET KURALLARI

CASİNO ZİYARET KURALLARI

Tüm Casino misafirlerinin okuyup anlaması zorunludur

İşbu kurallar 29.12.2006 tarih ve No: 244 sayılı “Şans oyunları düzenlenmesi ve oynatılması faaliyetlerinin devlet tarafından düzenlenmesi ve bazı Rusya Federasyonu kanunlarında değişiklik yapılmasına” ilişkin Federal Kanuna, 07.08.2001 tarih ve No:115 sayılı (27.07.2006 tarihiyle değişik) “Yasa dışı yollarla elde edilmiş gelirlerin aklanması ve terörizm finansmanına karşı mücadele” hakkındaki Federal Kanuna ve Casino içerisinde uyulması zorunlu yönergelere uygun olarak hazırlanmıştır.

1. Genel hükümler
1.1. Bu, Sochi Şehri, Esto Sadok Köyü, Estonskaya Caddesi, No:51 adresinde bulunan “Casino Sochi” Casino (bundan sonra “Casino” şeklinde atıfta bulunulacaktır) Ziyaret Kuralları, Casino ziyaretine yönelik düzenlemeleri belirler ve herhangi bir yasa dışı ihlale karşı Casino içerisinde zorunlu olan düzenin sağlanması, Casino ziyaretçilerinin can güvenliği ve sağlığının, haysiyetinin, onurunun ve mülklerinin ve de Casino çıkar ve mülklerinin korunmasına yöneliktir.

1.2. Casino içerisinde (oyun katılımcıları hizmet bölgesinde) bulunan ve Yürürlükteki Rusya Federasyonu kanunları ve işbu Kurallara göre Casino’ya girişi yasak olmayan şans oyuncuları katılımcılarına, Casino ziyaretçileri denir.
1.3. İşbu Kurallar Casino ve Casino’ya bitişik alanlar içerisinde uyması zorunlu kurallardır ve tüm Casino ziyaretçileri tarafından kurallar yerine getirilmelidir.
1.4. Casino yönetimi, verilen hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi ve Casino işleyiş verimliliğinin artırılması amacıyla Kurallarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
1.5. Casino Yönetimi kendi takdirine dayanarak Casino’nun ayrı alanlarına ve/veya bölgelerine girişi kapatabilir (veya kısıtlayabilir).
1.6. Ziyaretçi, Casino oyunları katılımcıları için hizmet bölgesine geçerek; işbu Kurallar, Casino yönetimi tarafından onaylanan ve ziyaretçilerin erişebileceği yerlere yerleştirilen diğer belgeler ve de yangın güvenliği kurallarını okuyup anladığını ve onlara tamamen uyacağını kabul ve tasdik eder.

2. Casino giyim gereksinimleri (Dress Code)
2.1. Casinoya şu şekilde giyinen kişilerin girişi ve bulunması yasaktır:
2.1.1. kirli, lekeli, yırtık pırtık elbise ve ayakkabılar;
2.1.2. spor giyim ve ayakkabı (dağ kayak sporları için olan giysi ve ayakkabılar da dahil), tenis ayakkabısı tarzı ayakkabılar hariç;
2.1.3. özel çalışma üniforması ve ayakkabısı veya başka türlü üniformalar (kendi görev yükümlülüklerini yerine getiren personel hariç);
2.1.4. plaj giysisi ve ayakkabıları (şortlar ve yüzme takımları da dahil);
2.1.5. askeri kıyafet;
2.1.6. hakaret içeren / sansürsüz yazılar ve resimler içeren giysi (yabancı dilde de dahil);
2.1.7. cinsiyet, ırk, uyruk, dil, köken, dini inanç, belirli bir sosyal gruba yönelik nefret ya da düşmanlık oluşturma ve de kişinin ya da bir grubun haysiyetini aşağılamaya yönelik yazı ve resimler içeren giysiler (yabancı dilde de dahil).
2.2. Dış görünüşleri ve hareketleriyle genel kabul görmüş ahlak, terbiye ve etik kurallarını ihlal eden kişilerin Casino’ya girişleri ve bulunmaları yasaktır;
2.3. Casino Yönetimi, gerçekleştirilen olaya/etkinliğe göre Casino ziyaretçileri için belirli özel kurallar belirleyebilir.

3. Ziyaret kısıtlamaları
Casino’ya giriş şu kişiler için yasaktır:
3.1. 18 yaşından küçükler.
3.2. Alkollü içecek, uyuşturucu veya diğer bağımlılık yaratan madde ya da başka türlü madde etkisinde olan ve davranışların ya da çevre ile ilgili yeterli gerçeklik algısına sahip olmayan kişiler.
3.3. Beraberinde herhangi bir hayvan, kuş, sürüngen olan kişiler (görme engellilere yardım eden köpekler hariç).
3.4. Kendisinde herhangi bir enfeksiyonlu hastalık olduğuna dair görsel belirtiler olan kişiler.
3.5. Davranışlarında psikolojik olarak anormallik olan ve normal insandan farklı davranış sergileyen kişiler.
3.6. Casino’yu ziyaret etmesi yasak olanlar listesinde yer alan kişiler.
Casino Yönetimi ve temsilcileri reddetme nedenini açıklamadan dilediği kişinin Casino’ya ziyaretini reddedebilir.

4. Casino ziyaretçisinin hakları
4.1. Casino ziyaretçileri kafeterya ve restoran hizmetlerini kullanabilir, muhteşem eğlence etkinliklerine ve şans oyunlarına katılabilir.
4.2. Casino içerisinde yalnızca Casino Yönetimi tarafından “Şans Oyunları Kurallarında” belirtilen şans oyunları oynanabilir.
4.3. Casino Ziyaretçisi, ihtilaflı şans oyunlarıyla ilgili durumların açığa kavuşturulması için Casino içerisinde bulunan Casino çalışanlarına itirazda bulunabilir.
4.4. Yürütme (denetim) organları çalışanlarının Casino’ya girişleri yürürlükteki kanunlara uygun olarak yapılır.
4.5. İlk yardım ambulansları, acil durum birimleri, yangın söndürme ekipleri gibi yardımda bulunmak için gelenlerin Casino’ya girişlerine güvenlik görevlerinin eşliğinde izin verilir.
4.6. Casino ziyaretçileri, Casino alanı içerisinde, resim ve video kaydı özelliği olan mobil cihazlar kullanmak da dahil olmak üzere, kendilerini filme, resme ve videoya çekme hakkına sahiptir. Diğer ziyaretçilerin filme, resme ve videoya çekilmeleri ancak onların isteği ile gerçekleştirilebilir. Oyun ekipmanlarının ve de diğer Casino ziyaretçilerinin oyun sırasında çekiminin yapılması yasaktır.

5. Casino ziyaretçisinin yükümlülükleri
Casino ziyaretçileri şu şartlara uymakla yükümlüdür:
5.1. Casino ziyaretçileri kayıttan önce işbu Kuralları ve de Casino’da geçerli olan “şans oyunları kurallarını”, “bahis kabul ve kazanç ödeme kurallarını” öğrenmelidirler. Casino çalışanlarının taleplerini kabul etmeyen ziyaretçi, bunları uygun şekilde yerine getirmelidir.
5.2. Ziyaretçi beraberinde kimliğini gösteren bir belge de getirmelidir. Casino ziyaret kuralları uyarınca, Rusya Federasyonu vatandaşı için kimliğini gösteren belgeler şunlardır:

  • Rusya Federasyonu genel vatandaşlık pasaportu;
  • askeri kimlik (askeri hizmette bulunan kişiler için), sözleşmeli askeri personel kimlik kartı (askeri birlik numarasıyla birlikte);
  • Rusya Federasyonu yurt dışı pasaportu;
  • denizci kimliği.

Yabancı uyruklu kişiler için kimlik belgesi olarak yabancı ülke vatandaşı pasaportu ile alınması zorunlu oturma izninin gösterilmesi gerekir.
Casino içerisinde sürücü ehliyeti kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
5.3. Casino’ya ilk geldiğinde ziyaretçinin kendisinin Rusya Federasyonu vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı olduğunu gösteren ve kendisinin Casino’ya girebilir yaşta olduğunu gösteren temel bir belge göstermelidir. Belge üzerindeki bilgilerin ziyaretçi kartına girilmesi gerekmektedir.
5.4. Ziyaretçi kartı kimlik belgesi yerine geçmez. Casino çalışanının talep etmesi halinde ziyaretçi ayrıca, işbu kurallarda belirtilen, kimliğini kanıtlayıcı ve yaşını doğrulayıcı ek belgeler de sunmak zorundadır.
5.5. Şans oyunları ancak geçerli Casino “Şans Oyunları Kurallarının” yerine getirilmesi durumunda olabilir.
5.6. Casino Ziyaretçisi başka ziyaretçiçin oynama/bahis yapma, oyun katılımcıları hizmet bölgesinde bizzat kendisi bulunmadan oyuna katılma hakkına sahip değildir.
5.7. İşbu Kuralları ve genel ahlak, etik ve davranış kurallarına uymak.
5.8. DÜzgün hareket etmek ve toplumun genel ahlak ve davranış kurallarına uygun hareket etmek ve küfürlü ifadelerde bulunmamak.
5.9. Diğer ziyaretçilerin huzurunu bozacak davranışlarda bulunmamak.
5.10. Casino’da temiz ve düzenli olmak.
5.11. Casino’ya girişte yangın güvenlik kurallarını öğrenmek ve uymak.
5.12. Casino güvenlik görevlilerinin Casino içerisinde düzenin bozulmasını önlemeye yönelik taleplerini kesinlikle yerine getirmek.
5.13. Casino’ya girişte ziyaretçi metal detektöründen geçmelidir ve güvenlik görevlisinin talep etmesi halinde çantasını, cüzdanı, vb açmak zorundadır. Söz konusu talebin yerine getirilmemesi durumunda Casino çalışanı ziyaretçinin Casino’ya girişine izin vermeme hakkı bulunuyor.
5.14. 07.08.2001 tarih ve № 115-FZ sayılı “Yasa dışı yollarla elde edilmiş gelirlerin aklanması ve terörizm finansmanına karşı mücadele” Federal kanunu hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla, kimlik bilgilerinde, yani özellikle de şu belgelerdeki bilgilerde değişiklik olması halinde:
— soyada, ad, baba adı (şayet kanunlarca veya ulusal uygulamalara göre başkası gerekmiyorsa);
— vatandaşlık;
— kimlik belgesindeki bilgiler, belgenin adı, serisi ve numarası, belge veriliş tarihi, belgeyi veren makamın adı, veren makamın birim kodu (varsa);
— oturma belgesi bilgileri: oturma belgesi serisi ve numarası, başlangıç ve bitiş tarihi;
— Yabancı ülke vatandaşının veya vatandaşlığa sahip olmayan kişinin Rusya Federasyonunda bulunması (oturması) ile ilgili haklarını gösteren belgeye ait bilgiler, belgenin serisi (varsa) ve numarası, bulunma (oturma) izni hakkının başlama tarihi, bulunma (oturma) izni hakkının bitiş tarihi;
— oturma izni adresi kaydına ilişkin bilgiler ve gerçek ikamet adresi (bulunduğu adres),
Casino ziyaretçisi Casino’yu bir sonraki ziyaretinde bu değişikliklere ilişkin olarak resepsiyona bilgi vermelidir.
5.15. Casino içerisinde kaybolan herhangi bir eşya bulan Casino ziyaretçisi, bu durumla ilgili eşyayı kaybedene veya eşyaların sahibine ya da kendisinin tanıdığı ve eşyayı alma hakkına sahip başka herhangi bir kişiye hemen bildirimde bulunmalı ve bulunan eşyayı söz konusu kişiye teslim etmelidir. Kaybedilen eşyanın sahibinin kimlik tespitinin yapılmasının gerekli olduğu durumlarda, söz konusu eşya Casino misafir kabul ve hizmet departmanına teslim edilecektir.

6. Ziyaretçiler için şunlar kesinlikle yasaktır:
6.1. Casino’da geçerli “şans oyunları kurallarını” ihlal etmek.
6.2. Casino varlıklarına zarar vermek veya başka türlü kötü hale getirmek.
6.3. Casino’nun hizmete özel alanlarına geçmek ve orada bulunmak (görev ve yükümlülüklerini yerine getiren kolluk kuvvetleri, denetleme organları gibi kurumların personelleri hariç).
6.4. Görevleri gereği ziyaretçilerle iletişim kurması gereken kişiler (Casino yönetimi, güvenlik görevlileri, yöneticiler, misafir kabul ve hizmet görevlileri) hariç, Casino personeliyle oyun devam ederken iletişim kurmak.
6.5. Casino görevlilerine görevlerini yaparken zorluk çıkarmak.
6.6. Casino içerisinde, yürürlükteki kanunlar uyarınca sigara içme yasağı vardır.
Casino’yu ziyaret ve bulunma ile ilgili her türlü durumda kararları, işbu Kurallar ve Casino içerisindeki “Şans Oyunları Kurallarına” uygun olarak Casino Yönetimi verir.

7. Casino içerisine getirilmesi yasak eşyalar:
7.1. İster ruhsatlı ister ruhsatsız olsun her türlü ateşli, havalı, gazlı ve soğuk silahlar, her türlü özel özel koruma giysisi (görev ve yükümlülüklerini yerine getiren kolluk kuvvetleri, denetleme organları gibi kurumların personelleri hariç) ve ayrıca Casino güvenlik görevlilerinin personele ve Casino ziyaretçilerine zarar verebileceğini düşündüğü diğer eşyalar.
7.2. Her türlü narkotik, zehirli, patlayıcı, radyoaktif, yanıcı, parlayıcı, toksik ve aşırı koku salan madde.
7.3. Yenilenmiş ya da maket ateşli, gazlı, travmatik, soğuk silah.
7.4. Büyük ebatlı eşyalar (bagaj, bavul, sırt çantası vb).
7.5. Fotoğraf makinesi ve video kamera, diz üstü bilgisayar, portatif bilgisayar, elektronik tarayıcı ve dijital cihaz, ne amaçla kullanılacağı anlaşılmayan diğer cihazlar.
7.6. Casino içerisindeki oyunlarda kullanılan oyun kartları, zarlar ve diğer şeyler.
7.7. Aşırı kokan şeyler (saç spreyi, gaz spreyi, deodorant, vb.)
7.8. Her türlü alkollü, alkolsüz ve diğer türlü içecekler ve yiyecek maddeleri.
İşbu Kurallar uyarınca beraberinde Casino içerisine getirilmesi yasak her türlü madde olan kişilerin Casino içerisine girmeleri ve de Casino içerisinde bulunmaları yasaktır.
Gerekli olduğu takdirde, Casino içerisine yasa dışı olarak yasak maddeler getiren kişiler hakkında Casino çalışanlarınca tutulan bilgiler kolluk kuvvetlerine verilir.

8. Casino ziyaretçilerinin sorumlulukları
8.1. Casino ziyaretçileri tarafından kanunlara aykırı davranıldığına dair idari veya cezai kanıtlara sahip olunması halinde, Casino personeli yükümlülüklerini yerine getirmeleri için kolluk kuvvetlerine bu bilgileri verir. Bununla birlikte Casino güvenlik personeli kanunlarda öngörülen şekilde suç işleyen kişiyi göz altına alma hakkına sahiptir.
8.2. Casino, herhangi bir şekilde mallarının zarar görmesi veya kötüleşmesi halinde, sorumludan bu hasar ve zararları Rusya Federasyonu kanunlarına uygun olarak tazmin edebilir.

9. Casino çalışanlarının hak ve yükümlülükleri
9.1. Casino içerisinde, Casino güvenlik görevlilerinin müdahalesini gerektiren çözülmesi gerekli durumlar olması halinde, kuvvet kullanılması en son başvurulması gereken bir yöntem olacaktır.
9.2. Casino çalışanı, işbu Kuralları ihlal eden her ziyaretçiden, Casino alanını ve Casino’ya bitişik tesisleri derhal terk etmesini talep edebilir. Reddetmesi halinde ihlal edene kendisini zorla Casino ve tesislerinden çıkarmaya yönelik tedbirler uygulanabilir.
9.3. Casino, ziyaretçilerin Casino içerisinde başıboş bıraktıkları eşyalardan sorumlu tutulamaz.
9.4. Casino ziyaretçileri tarafından gardıroba emanet bırakılan eşyalar, ancak emanet fişi gösterildiğinde geri verilir. Kaybolması durumunda söz konusu eşya ancak Casino Yönetim temsilcisi huzurunda ve gerekli kimlik belgesi gösterilerek ve de eşya tarif edilerek verilebilir.
9.5. Unutulan kişisel eşyalar, yürürlükteki kanunlara uygun olarak Casino’da kaydedilir ve muhafaza altına alınır.
9.6. Gardıroba verilen giysiler ve bu giysilerde bulunan paralar ve değerli eşyalar için Casino sorumlu tutulamaz.
9.7. Casino Yönetimi Casino’ya girişine izin verilmeyen kişiler listesi tutma hakkına sahiptir. Bu listeye, işbu Kuralları ihlal eden kişiler ile diğer şans oyunu kuruluşlarında benzer listelere eklenen kişiler eklenebilir. Söz konusu listede yer alan kişilerin Casino ve tesislerine erişimine izin verilmez.

10. Bilgilendirmeler
10.1. Casino Ziyaretçilerinin ve personelinin güvenliğinin sağlanması için Casino’da video ve ses kaydı tutulmaktadır.
10.2. Ziyaretçilere ilişkin kişisel bilgiler ise Casino yönetimi tarafından belirtilen şekilde muhafaza edilir ve kullanılır. Bu bilgiler suçların ve diğer kanun dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla kullanılabilir (müşterilerin, posta, elektronik posta, telefon veya kısa mesaj hizmetiyle Casino etkinlikleri ve hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi de dahil).
10.3. Casino Yönetimi şans oyunlarıyla aşırı ilgilenmenin tehlikeli olduğu konusunda sizleri uyarır.

Test

HER ZAMAN HİZMETİNİZDEYİZ

HER ZAMAN HİZMETİNİZDEYİZ