AÇIK TEKLİF

AÇIK TEKLİF
Test1

Açık Teklifi, Turistik Hizmet Sözleşmesinin imzalanmasına yönelik tüzüğüne göre faaliyet gösteren ve yetkili temsilcisi genel müdürü Kryukov Evgeniy Grigoreviç tarafından temsil edilen “V Sochi” Limited Şirketi (Buradan itibaren “Şirket” veya “Tur Operatörü" şeklinde atıfta bulunulacaktır), ve “Müşteri”, yani hep birlikte “Taraflar” aşağıdaki hususlarda işbu sözleşmeyi imzalamışlardır:

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. Şirket, tek başına ya da üçüncü taraflarla olan sözleşmelere dayanarak Müşteriye, taşıma (Soçi eğlence ve dinlenme tesisleri ve Soçi ulusal parkına transferler), otel konaklaması ve diğer hizmetler yani Müşterinin veya Müşteri tarafından belirtilen kişilerin ilgilisini çeken turizm ürünüyle ilgili olan kapsamlı turistik hizmetleri (buradan itibaren “turizm ürünü”, “turistik hizmetler” veya “hizmetler” şeklinde atıfta bulunulacaktır) işbu Sözleşmede belirtilen koşullar ve sürelerde sunacaktır.
Şirketin Müşteriye sunacağı hizmet seviyesi de dahil olmak üzere hizmetlerin verilmesi ve hizmetlerin verilmesindeki koşullar işbu Sözleşmenin 2 Numaralı Ekinde belirtilmiştir.

1.2. Rusya Federasyonu Medeni Kanununun 437. maddesi uyarınca işbu belge Açık Tekliftir ve aşağıda belirtilen koşulların kabul edilmesi durumunda bu teklifi kabul eden Müşteri, işbu Sözleşmenin koşullarına uygun olarak hizmetlerin ödemesini gerçekleştirir. Rusya Federasyonu Medeni Kanununun 438. maddesinin 3 fıkrası uyarınca hizmetlerin ödenmesi teklifin kabul edilmesi anlamına gelir ve bu da teklifte belirtilen koşullarda Sözleşme imzalanmış olarak kabul edilir.

1.3. Şirket, Müşteriye işbu yetkilerin icrası sırasında alınan tüm belgeleri vermekle yükümlüdür.

2. TUR OPERATÖRÜ VE MALİ YETERLİLİĞİ HAKKINDA BİLGİLER

2.1. Tur operatörü hakkında işbu Sözleşmenin 1 Numaralı Ekinde belirtilen tüm bilgiler (kayıt numarası, adres, finansal destek miktarı, kuruluşun adı, sunulan finansal destek miktarı).

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, HİZMETLERİN SAĞLANMA ŞEKLİ

3.1. Hizmetler listesinin onayını almak için Müşteri, uygun talimatları izleyerek “çevrim içi” kayıt fonksiyonunu aktif hale getirerek www.regalrewards.ru (buradan itibaren “site”) web sitesinden talep oluşturmak, nihai hizmet listesini onaylamak ve hizmet verilmesi için gerekli kişisel bilgileri bildirmek zorundadır ve ayrıca, bu bilgilerin hizmet ortakları olan üçüncü taraflara verilmesi de dahil olarak işlenmesine de onay verecektir.
Turistik hizmet paketi oluşturulması talebi yalnızca Şirketin tüm hizmetlerinin onaylanmasından sonra onaylanmış sayılır. Şirketin onaylanmış turizm hizmetleri paketi sunma yükümlülüğü yalnızca Müşteri tarafından turistik hizmetlerin ödenmesinden sonra ortaya çıkar.

Şirketin yükümlülükleri:

3.1.1. Müşterinin site üzerinde oluşturduğu talep uyarınca, Müşteri (ya da Müşteri tarafından belirtilen kişiler) için hizmet paketi rezervasyonunun yapılması. Başvuruda şu bilgilerin belirtilmesi zorunludur:

  • Turistin (ya da turistlerin) adı ve soyadı;
  • Hizmet verme başlangıç ve bitiş tarihleri, Müşterinin Soçi şehrine geliş ve otelden çıkış zamanı;
  • Turist güzergah, konser ve eğlence etkinlik programı;
  • Müşterinin (turistlerin) pasaport bilgileri, doğum tarihi;
  • Hizmetlerin tahmini bedeli;
  • Hizmetlerin toplam değerine karşılık gelen ve sitede belirtilen peşin ödeme tutarı.

Turizm ürününü tamamen ödemek koşuluyla, “Rusya Federasyonunda Turistik Faaliyetlerin Temelleri Hakkındaki” Federal Kanunda öngörülen ve turistik gezi yapılması için gerekli belgeleri elektronik ve (veya) basılı şekilde güzergahta yola çıkmadan en geç bir gün önceden (acil durumlarda — güzergahta belirtilen hareket noktasında yola çıkıldığı günde) hazırlamak ve Müşteriye vermek, özellikle de aşağıdaki belgeleri:
— kupon turisti kabul eden tarafın turiste ücretli otel hizmetleri ve diğer hizmetler sunduğu belgedir;
— transfer yapan araçların plaka ve marka bilgileri, şoförlerin adları ve telefonları;
— hizmet yapılması için gerekli diğer belgeler.

3.1.3. Müşteriye hizmetler hakkındaki güvenilir bilgi vermek ve talep koşullarının yerine getirilmesini sağlamak ve ayrıca Müşteriye önemli hizmet koşulları, gezi yerlerinde bulunma, nasıl davranılacağı ve de temel risk faktörlerine ilişkin kurallar hakkında bilgi vermek.

3.1.4. Müşterinin Talebinde belirtilen transfer hizmetini yerine getirmek.

3.1.5. Şirket, Müşteriye, hizmetlerin yapılması, karşılama/aktarma, refakat düzenlerine ilişkin hatırlatıcı bilgiler içeren elektronik veya kağıt belgeler sunacaktır.

3.2. Şirketin hakları:

3.2.1. Şirket, otel ve (veya) diğer hizmetleri eşit veya kategorik olarak daha yüksek bir alternatif karşılığında değiştirme hakkını saklı tutar.

3.2.2. İşbu Sözleşmenin amaçları bakımından hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla üçüncü tarafların görevlendirilmesi.

3.2.3. Sözleşme kapsamında tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi çerçevesinde hizmetlerin uygun şekilde yapılması ve Müşteriyle etkili bir iletişim için aktarılması dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, bunların üçüncü taraflara verilmesi de dahil olmak üzere Müşterinin kişisel verilerinin işlenmesi.

3.3. Müşterinin yükümlülükleri:

3.3.1. Şirkete, Müşteri tarafından sipariş edilen ve Talep formunda listelenen hizmet paketi bedeline uygun bir şekilde hizmetlerin yapılması görevini yerine getirmek için gerekli araçları sağlamak. Ayrıca, № 152-FZ” sayı ve 27.07.2006 tarihli “Kişisel Veriler Hakkındaki” Federal kanun uyarınca Müşteri, işbu Sözleşmeyi imzalayarak Şirkete kendi kişisel bilgilerinin işlenmesi için onay vermektedir.

3.3.2. Şirkete, en geç iş bu sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle gerekli tüm belgelerin düzenlenmesi için gerekli ve doğru bilgileri, belgeleri ve vekaletnameleri sunmak.

3.3.3. www.regalrewards.ru web sitesinde hesabım bölümünde bulunan ve elektronik kayıt prosedürünü geçtikten sonra bulunabilecek olan casino ziyaret kurallarını öğrenmek.

3.3.4. İşbu Sözleşme şartlarına uygun ve Şirket sitesinde belirlenen usullerde sipariş edilen hizmetlerin ödenmesi.

DİKKAT

3.3.5. 14 yaş altı çocuklar transfer araçlarına yalnızca yanlarında bir ebeveynleri veya kanuni vasileri varsa binebilirler

3.3.6. 10 yaştan küçük olan çocuklar transfer araçlarına yalnızca yanlarında bir ebeveynleri, kanuni vasileri veya başka kişiler varsa ve bu kişide söz konusu çocuğa refakat edebileceğine dair pasaport ve noter onaylı belge ile binebilirler.

3.3.7. Şirketin veya diğer üçüncü tarafların geçici varış yerinde kanun dışı, bilinçli, kasıtlı veya bilinçsiz faaliyetler nedeniyle (Rusya Federasyonu Medeni Kanunu 393. maddesi) maruz kaldığı hasarı tam olarak tazmin etmek.

3.3.8. Şirket Ofisinde veya otelde turistik gezi için gerekli belgeleri taraflar arasında zaman belirleyerek teslim almak. Belge alma süresi turistik geziden 2 hafta öncesinden ile geziye 1 gün kala gelen tarihleri arasındadır.

3.3.9. Müşteri belgeleri bizzat ya da Rusya Federasyonu kanunlarında öngörülen şekilde ilgili belgelerin alınması için düzenlenen vekaletnameye dayanarak faaliyet gösteren temsilcisi aracılığıyla alma hakkına sahiptir.

3.3.10. Transfer gönderim yerine belirtilen yola çıkış zamanına en az 10 dakika önce varmak (toplu transfer için). Transfere gecikme veya bulunmama durumunda, hizmetleri iptal edilir, bununla birlikte, toplu transfer halinde Müşteriye bedel iade edilemez.

3.3.11. Müşteri aşağıdaki durumlarda sözleşmeyi yerine getirmeme hakkına sahiptir:
— turistik hizmet paketi rezervasyonunun iptali, Şirket sitesindeki hizmetlerin başlamasına 15 ve daha fazla gün kalana kadar yapılabilir. Turistik hizmet paketi rezervasyonunun 14 gün ve daha az süre kalmışken iptal edilmesi durumunda, turistik hizmet paketinin toplam ücreti üzerinden tüm süre için %100 oranında rezervasyon ücreti kesilir, bununla birlikte turistik hizmetler tam olarak verilmiş ve tüm dönem için %100 oranında ödeme yapılması gerekli kabul edilir.

3.3.12. Müşteri, sitede verilen talepte belirtilen tüm kişilerin (turistler) çıkarlarını temsil eder ve Şirkete karşı hizmetlerin zamanında ve tam ödenmesinden ve de turistlerden herhangi birisinin geziyi reddetmesinden sorumludur.

4. HESAPLARIN ÖDENMESİ

4.1. Turizm ürününün ön fiyatı, Taraflarca, turizm ürünü kapsamına giren turistik hizmetlerden hareketle belirlenir ve Şirketin sitesinde rezervasyon modülünde hizmet paketinin bedelinin %100'ü oranında ve Ruble cinsinden gösterilir.

4.2. Hizmetlerin ödenmesi Ruble cinsinden ve banka transferiyle, web sitesine entegre elektronik ödeme sistemi aracılığıyla yapılır. Hizmetler, müşteriye hizmet veren kredi kuruluşunun onay vermesinden sonra ödenmiş kabul edilir.

5. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE SÖZLEŞMENİN FESHİ.

5.1. Müşteri aşağıdaki durumlarda sözleşmeyi yerine getirmemek hakkına sahiptir:
— turistik hizmet paketi rezervasyonunun iptali, hizmetlerin başlamasına 15 ve daha fazla gün kalana kadar yapılabilir. Turistik hizmet paketi rezervasyonunun 14 gün ve daha az süre kalmışken iptal edilmesi durumunda, turistik hizmet paketinin toplam ücreti üzerinden tüm süre için %100 oranında rezervasyon ücreti kesilir, bununla birlikte turistik hizmetler tam olarak verilmiş ve tüm dönem için %100 oranında ödeme yapılması gerekli kabul edilir.

5.2. Talebin iptal tarihi Şirket sitesindeki rezervasyon iptal kurallarına uygun bir şekilde belirlenir.

6. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

6.1. Şirket aşağıdakilerden sorumludur:

6.1.1. Şayet Rusya Federasyonunda geçerli federal kanunlar ve diğer yasal mevzuatlarda Müşteri karşısında üçüncü tarafların sorumluluğuna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmaması halinde, üçüncü tarafların yaptıkları (yapmadıkları).

6.1.2. Müşteri tarafından turizm ürününün tamamen ödenmesi koşuluyla, üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

6.2. Ön rezervasyonun onaylanmaması durumunda Şirket Müşteri ile iletişime geçer ve hizmetlerin yerine alternatif seçenekler önerir. Hizmetlerin fiyatının artırılması durumunda Müşteri aşağıdakileri yapabilir:

  • rezervasyonu yapılan hizmetleri reddedebilir ve avans ödemesinin iadesini alabilir;
  • Değişiklikleri kabul etmek ve üç gün içerisinde hizmet fiyatındaki artış miktarını ödemek.

6.3. Şirket aşağıdakilerden sorumludur:

6.3.1. Hizmet seviyesi de dahil olmak üzere hizmetlerin Müşterinin beklentisine ve sübjektif değerlendirmesine uygun olmaması.

6.3.3. Şirket tarafından gerekli belgelerin yanlış düzenlendiği durumlar hariç olmak üzere Müşterinin sınır, gümrük, polis ve diğer devlet makamlarıyla yaşadığı sorunlar.

6.3.5. Müşterinin özel eşyalarının (bagaj) kaybedilmesi veya çalınması durumunda, Müşterinin belgeleri kaybetmesi ve bununla bağlantılı masraflar. Şirket, Müşterinin tedavisi ve de vefatı durumunda taşınmasıyla ilişkili giderlerden sorumlu değildir.

6.3.6. Müşterinin, seferden çıkarılmasıyla sonuçlanan taşıma araçlarındaki davranış kurallarını ihlal etmesi.

6.3.7. Taraflar, şayet yükümlülüklerin uygun şekilde yerine getirilmemesi mücbir sebepler yani acil ve önlemez koşullar (Rusya Federasyonu Medeni Kanununun 401. Maddesi) nedeniyle gerçekleşmişse, işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin tamamen veya uygun
şekilde yerine getirilmemesinden sorumlu tutulmayacaklardır.

6.3.8. Müşteri, hizmetlerin yapılması için gerekli olan pasaport bilgilerinin doğruluğundan sorumlu tutulacaktır.

7. DİĞER ŞARTLAR

7.1. İşbu Sözleşmeyi Taraflar Şirket tarafından işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak Şirketin Müşteri tarafından verilen yetkileri icra etmesi için bir Vekaletname olarak görmektedirler.

7.2. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında bilgi alışverişiçin resmi yöntem olarak elektronik iletişim yöntemini kabul etmektedirler.

8. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. İşbu Sözleşmeden doğan her türlü uzlaşmazlık ve görüş ayrılığı, müzakere yöntemiyle çözülecektir. Müzakerelerin sonuç vermemesi durumunda, işbu Sözleşme kapsamında anlaşmazlıkların çözümü için mecburi yazılı itiraz usulü öngörülmektedir. İşbu Sözleşme metninde değinilmeyen tüm konularla ilgili Taraflar yürürlükteki Rusya Federasyonu kanunlarına uygun hareket ederler.
Müşterinin itirazında şunlar belirtilir: Müşterinin adı, soyadı, ikamet adresi, Şirket ve Müşterinin adı. Müşteri itirazına mutlaka hizmetlerin ödendiğini onaylayan belge kopyası da eklenecektir. Söz konusu belgelerin olmaması durumunda Şirket kendisine yöneltilen itirazı değerlendirmeme hakkına sahiptir.
Şirket, hizmetlerin sübjektif değerlendirmesine dayanan Müşteri şikayetlerini dikkate almamaktadır. Müşteri tarafından Sözleşmede belirlenen sürelerin ihlal edilerek yapıldığı itiraz ve şikayetler Şirket tarafından değerlendirmeye alınmaz.

8.2. Şirket tarafından talepte belirtilen önemli koşulların ihlal edilmesi halinde Müşteri hizmet verme süresi sona erdikten sonra 10 gün içerisinde Şirkete itirazda bulunma hakkına sahiptir. İtirazlar, alınmasından sonra 10 iş günü içerisinde Şirket tarafından değerlendirilir.

8.3. Müşteriye ve (veya) başka müşteriye tur operatörü sorumluluk sigorta sözleşmesi kapsamında sigorta tazminatı ödemesi gerçekleştirme koşulları işbu Sözleşmenin No:2 sayılı Ekinde yer almaktadır.

9. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

9.1. İşbu Sözleşme hizmetler ödendiği anda imzalanmış sayılır ve öngörülen hizmetlerin verilmesi tamamen sona erene kadar yürürlükte kalır.

9.2. İşbu Sözleşme Şirketin web sitesinde ilan edilmiş olup herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Hizmetleri ödeyen Müşteriler için, Sözleşmede değişiklik yapılana kadar Siteden hizmetlerin ödenmesine kadar ilan edilen Sözleşme versiyonu geçerli olacaktır. Müşterinin yazılı talebiyle Şirket Müşteriye, sözleşmenin imzalandığı anda yürürlükte olan Açık Teklifin onaylı kopyasını 2 iş günü içerisinde basılı kopya olarak verir.

ŞİRKETİN RESMİ ADRES VE BANKA BİLGİLERİ:

Şirketin tam adı: Ticaret Limited Şirketi
“V Sochi”
Şirketin kısaltılmış adı: “V Sochi” Ltd. Şti.
VERGİ NUMARASI 2320234587
KPP KODU: 232001001
DEVLET KAYIT NO: 1152366009432
RUSYA EKONOMIK FAALIYETLER İNDEKSI: 63.30
Yasal adresi: 354000 Sochi, Konstitutsii SSSR cad., No:26/2, Ofis: 13.
Gerçek adres: Soçi Şehri, Adlerskiy İlçesi, Nijne İmeretinskaya Nizmennost, Olimpiyskiy Pr-t 21
Posta adresi: 354349, Krasnodarskiy Kray, Soçi Şehri, Postane No: 349, a/y 11
Elektronik posta: v. sochi@inbox.ru
Banka bilgileri:
PAO Sberbank Rusya Güney Batı Bankası, Rostov-Na-Don
BANKA KODU: 046015602
Muh/hesap: 30101810600000000602
Hesap no: 40702810030060002212

 

Ek 1
“V Sochi” Ltd. Şti. ile imzalanan turistik hizmet sözleşmesi
Açık Teklifi için.

Tur operatörü — V Sochi Ltd. Şti. Kayıt no: MVT 016800).
Tur operatörünün hukuki sorumluluklarının sigortalanmasına ilişkin № 10067740032101902307 sayılı sözleşme çıktısı:
Sözleşme geçerlilik süresi: 4 Nisan 2016 tarihinden 3 Nisan 2017 tarihine (dahil) kadar.
Yukarıda bahsi geçen sözleşme kapsamındaki sigortacı, Moskova Şehri, Şarikopodşipnikovskaya 4, Bina:1 adresinde bulunan “BIN Strahovanie” Ltd. Şti.'dir.
Finansal destek miktarı: 500 000 (Beş yüz bin) Ruble.

TUR OPERATÖRÜ sorumluluk sigortası sözleşmesi uyarınca sigorta tazminatı ödenmesi için dayanak.

1.1. Sigortacı, sigorta kapsamında bir olayın vuku bulması halinde turistin ve (veya) başka bir müşterinin yazı talebi üzerine TUR OPERATÖRÜ sigorta sorumluluk sözleşmesi kapsamındaki sigorta tazminatını ödemekle yükümlüdür.

1.2. TUR OPERATÖRÜ sigorta sorumluluk sözleşmesi kapsamındaki sigorta tazminatının ödenmesi için dayanak; Sözleşme geçerlilik süresi içerisinde olmuş olması koşuluyla, TUR OPERATÖRÜNÜN turizm ürünü satış sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini tamamen veya uygun şekilde yerine getirmemesi sonucu ortaya çıkan ve maruz kalınan fiili hasarın TUR OPERATÖRÜ tarafından turiste ve (veya) başka müşteri tazmin edilmesidir.

2. Olay şayet şu özelliklere sahipse sigorta kapsamında kabul edilir:

2.1. Yükümlülüklerin tamamen veya uygun şekilde yerine getirilmemesinin Sözleşme geçerlilik süresi içerisinde olmuş olması koşuluyla, turistik ürün satışı kapsamındaki yükümlülüklerin tamamen veya uygun şekilde yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan ve Sigortalının Lehtarın maruz kaldığı fiili hasarı tazmin etme yükümlülüğünün tespit edilmesi ve belge ile doğrulanması;

2.2. Bir olay şu özellikleri taşıyorsa sigorta kapsamında kabul edilir:
— hukuki olarak geçerlilik kazanmış bir mahkeme kararı Lehtarın maruz kaldığı fiili hasar ve bunun boyutu geçerlilik kazanmış bir mahkeme kararıyla doğrulanıyorsa;
— Sigorta ödemesi için başvuruda bulunulurken Sigortacıya Sigorta Sözleşmesinin 9.3. — 9.4. maddelerinde belirtilen evrakların sunulması gerekir,

2.3. Sigortalının Lehtarın maruz kaldığı fiili hasar yükümlülüklerinin kesin tespiti, şunlarla doğrulanır:
— hukuki olarak geçerlilik kazanmış bir mahkeme kararı;
— Sigortacıyla anlaşmaya varılarak Sigortalı tarafından gönüllü karar alınması;

2.4. Turizm ürünü satış sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin tamamen veya uygun şekilde yerine getirilmemesi, söz konusu sözleşmenin şartlarının önemli ihlali olarak kabul edilir.
Turizm ürünü satışına ilişkin sözleşmenin koşullarının önemli ihlali olarak, turist ve (veya) turizm ürünü müşterisi için, sözleşme imzaladığını sırada hakka sahip olduğu şeyden önemli oranda mahrum kaldığı ve hasar aldığı ihlaller kabul edilir.
Turizm ürünü satışı sözleşmesinin Sigortalı tarafından önemli ihlali arasında şunlar yer alır:
— Lehtara seyahat ve (veya) konaklama alanında turizm ürünü hizmeti kapsamında verilen hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi;
— Turizm ürününde, kanunlarda kalite ve güvenliğe yönelik olarak zorunlu şartların önemli ihlalleri de dahil olmak üzere önemli yetersizlikler bulunması;

2.5. Lehtarın maruz kaldığı fiili hasar, Sigortalı tarafından turizm ürünü satış sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinin tamamen veya uygun şekilde yerine getirilmemesiyle doğrudan bir neden sonuç ilişkisine sahiptir; Lehtar tarafından Sigortalı ve (veya) Sigortacı aleyhine, işbu Sözleşmenin geçerlilik süresinden önce ya da geçerlilik süresi boyunca işbu Sözleşme kapsamında sunulan yazılı itiraz, hak talebi ya da sigorta tazminatı ödeme talebi;

2.6. İşbu Sözleşme kapsamında Lehtar tarafından Sigortalı ve (veya) Sigortacı aleyhine, işbu Sözleşmenin geçerlilik süresi boyunca ilk sunulan yazılı itiraz, hak talebi ya da sigorta tazminatı ödeme talebi;

2.7. Sigortalının fiili hasarı tazmin etme yükümlülüğü, şayet geçerlilik süresi boyunca Lehtar tarafından şu hususlar gerçekleştirilmişse, işbu Sözleşmenin geçerlilik süresi içerisinde belirlenmiş sayılır:
— Sigortalıya da Sigortalı ve Sigortacıya birlikte fiili hasarın tazminine ilişkin yazılı talepte bulunulmuşsa;
ya da Sigortacıya sigorta tazminatının ödenmesine yönelik talepte bulunulmuşsa.

3. TUR OPERATÖRÜ sorumluluk sigortası sözleşmesi uyarınca sigorta tazminatı ödenmesi usulü.

3.1. TUR OPERATÖRÜ tarafından, turist ve (veya) diğer müşteri karşısında turizm ürününün satışına yönelik sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin tamamen veya uygun şekilde yerine getirilmemesi ve TUR OPERATÖRÜ sorumluluklarının sigorta sözleşmesi kapsamında sigorta tazminatının ödenmesi için dayanak olması durumunda, turist ve (veya) diğer müşteri veya yasal temsilcisi, finansal destek tutarı oranında, sigorta tazminatının veya parasal tutarın doğrudan finansal destek sunan kuruluşa ödenmesine ilişkin olarak yazılı talep sunabilir.

3.2. Turist ve (veya) diğer müşterinin talep etmesi halinde şunlar belirtilir:

3.2.1. Turistin soyadı, ad ve baba adı ve ayrıca diğer müşteri hakkındaki bilgiler (şayet turizm ürünü satış sözleşmesi başka müşteriyle imzalanmışsa);

3.2.2. TUR OPERATÖRÜNÜN sorumluluklarının finansal desteği olarak sunulan belgenin, veriliş tarihi, geçerlilik süresi ve diğer bilgiler;

3.2.3. Turistik ürün satış sözleşmesi ve sözleşme imza tarihi;

3.2.4. Finansal destek sunulan TUR OPERATÖRÜNÜN adı;

3.2.5. TUR OPERATÖRÜ (TUR ACENTESİ) turizm ürünü satış sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini tamamen veya uygun şekilde yerine getirmediğini doğrulayan koşullar (faktörler) hakkında bilgiler;

3.2.6. Turist ve (veya) diğer müşterinin sigortacıya veya garantöre başvurmasını gerektiren koşullara atıfta bulunulması;

3.2.7. Tahliyeyle ilgili giderleriyle bağlantılı olarak Turistin ve (veya) diğer müşterinin neden olduğu fiili hasar miktarı da dahil olmak üzere TUR OPERATÖRÜ tarafından turizm ürünü satış sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin tamamen veya uygun şekilde yerine getirilmemesiyle bağlantılı olarak Turiste ve (veya) diğer müşteriye ödenmesi gereken para miktarı.

3.3. Turist ve (veya) diğer müşterinin talebine şu belgeler eklenir:

3.3.1. Rusya Federasyonu kanunlarına uygun olarak kimliğini kanıtlayan pasaport veya başka bir belge kopyası (söz konusu belgelerin orijinalleri de gösterilecektir);

3.3.2. Açık teklifin, tur operatörünün imzası ve mührüyle onaylanmış basılı versiyonu;

3.3.3. TUR OPERATÖRÜ (TUR ACENTESİ) turizm ürünü satış sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini tamamen veya uygun şekilde yerine getirmemesi sonucunda turiste ve (veya) başka müşteriye neden olduğu fiili hasarı doğrulayan belgeler.

3.4. Sigorta tazminatının ödenmesine yönelik talep Moskova Şehri, Şarikopodşipnikovskaya 4, Bina 1 adresinde bulunan “BIN Strahovanie” şirketine sunulur.

4. Sigorta istisnası:

4.1. İşbu Kurallar uyarınca, Sigortalı tarafından Lehtara tazmin edilecek yükümlülüklerin belirlenmesinde aşağıdakiler sigorta kapsamında yer almaz:

4.1.1. Rusya Federasyonu kanunları uyarınca turizm ürününün satışına yönelik sözleşmenin tamamen veya uygun şekilde yerine getirilmemesi sonucu doğan hasar sorumluluğundan muaf Sigortalı tarafından hasar verilmesi halinde;

4.1.2. Turizm ürününün satışına yönelik sözleşmenin tamamen veya uygun şekilde yerine getirilmemesi sonucu Sigortalı tarafından verilen hasarlar, doğrudan veya dolaylı aşağıdakiler nedeniyle:
а) nükleer patlama, radyasyon ve radyoaktif kirlenme;
b) söz konusu makamlar ve yetkili kişiler tarafından kanunlar ve diğer hukuki mevzuatlara aykırı yayınlanan kararlar sonucu olanlar da dahil olmak üzere devlet kuruluşları, yerel yönetim organları ve yetkili kişilerinin kanunsuz eylemleri (eylemsizlikleri);
c) askeri faaliyetler ve ayrıca askeri manevralar ya da askeri etkinlikler;
d) iç savaş, her türlü halk isyanı veya ayaklanması, terör eylemleri;
e) devlet organlarının emriyle mallara el koyulması veya yok edilmesi;
f) Lehtarın, Sigortalı ve Lehtar arasında anlaşmaya varılarak yapılanlar da dahil olmak üzere sigorta kapsamında bir olay vuku bulması için bilinçli faaliyetlerde bulunması.

4.2. İşbu Kurallara uygun olarak Sigortacı tarafından aşağıdakiler tazmin edilmez:

4.2.1. Lehtar tarafından yapılan ve normalde bu türden turizm ürününe yönelik olarak kalite gereksinimlerinde yer almayan giderler;

4.2.2. Lehtarın maruz kaldığı; yabancı para birimi kullanılmasından kaynaklanan cezalar, harçlar ve de faiz ücretleri ve diğer ödemeler.;

4.2.3. Lehtarın kar kaybı;

4.2.4. Lehtarın manevi zararları.
Sigorta Sözleşmesi kapsamında sigorta tazminatı ödenmesi Rusya Federasyonu medeni kanunlarında belirlenen usul ve şartlarda Lehtarın Sigortalıdan kar kaybı ve (veya) manevi zararlarına yönelik talepte bulunma hakkına halel getirmez;

4.2.5. Sigortalı tarafından kanunlarca gizli bilgi statüsünde yer alan veya herhangi bir gizli bilgi kategorisindeki bilgilerin ifşası sonucu verilen zarar;

4.2.6. Rusya Federasyonu kanunlarında öngörülen tazminat miktarını aşan giderler;

4.2.7. Lehtar tarafından turizm ürünü satış sözleşmesi nakliye belgelerinde belirtilen sürelerde kendisinin kusurundan dolayı ortaya çıkmaması, gecikmesi ve (veya) hazır bulunmaması nedeniyle oluşan giderler;

4.2.8. Şayet bu tür giderler Sigortalı ile önceden anlaşılmamışsa ve (veya) Sigortalının turizm ürünü satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesiyle bağlantılı değilse, turizm ürünü satış sözleşmesinde belirtilen turizm ürününün koşullarının iyileştirilmesiyle bağlantılı giderler;

4.2.9. Lehtarın, söz konusu belgeler çalınmamışsa, seyahat ve tatil için gerekli belgeleri kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan giderler;

4.2.10. Lehtar ve Sigortalıyla bağlantılı olmayan koşullardan, özellikle de turistin hastalığı, konsolosluğun vize vermemesi, turistin Rusya Federasyonu sınırları dışına çıkmasına kısıtlama getirilmesi gibi koşullardan, dolayı seyahatin iptaliyle bağlantılı giderler;

4.2.11. Lehtarın inisiyatifiyle yapılan ancak turizm ürünü satış sözleşmesi kapsamında Sigortalının koşulları tamamen veya uygun şekilde yerine getirmemesiyle alakalı olmayan nedenlerle seyahatin iptali (ertelenmesi) ile bağlantılı giderler;

4.2.12. Konsolosluklar tarafından vize verme tarihlerine uyulmamasıyla bağlantılı giderler;

4.2.13. Kendisine Lehtarın Sigorta Sözleşmesi kapsamındaki talep hakkının geçmesiyle sigorta ödemesi başvurusunda bulunulması halinde yurt dışı turizm alanındaki tur operatörleri birliğinin mevcut faaliyetlerinin finansmanına yönelik giderler.

4.3. Şayet Sigortalı ve Lehtar arasında imzalanan ve itirazda bulunulurken temel alınan turizm ürünü satış sözleşmesi, Rusya Federasyonu kanunları uyarınca geçersiz kabul edilirse, vuku bulan olaylar sigorta kapsamında kabul edilmez.

4.4. Sigorta Sözleşmesi imzalanırken, Rusya Federasyonu kanunlarına aykırı olmayan başka sigorta istisnaları da öngörülebilir.

5. Sigorta ödemesinin reddedilmesi

5.1. Sigortacı, şayet Sigortalı aşağıdakilerden birisini yapmışsa sigorta ödemesini reddetme hakkına sahiptir:

5.1.1. Sigortacının sigorta kapsamındaki olayı vuku bulmasını zamanında öğrendiği veya Sigortacının bununla ilgili bilgisinin olmadığı, sigorta ödemesi gerçekleştirme yükümlülüğünü yerine getirmesine engel teşkil etmemesinin ispatlanmadığı takdirde, Sigortacıyı (veya temsilcisini), olayla ilgili bilgilendirmemesi;

5.1.2. Sigortacı veya temsilcilerine maruz kalınan hasarın koşulları, cinsi ve boyutunun tespitinde zorluk çıkarmışsa;

5.1.3. Sigortacı tarafından talep edilen ve sigorta konusu olayın neden ve özelliğinin ve ortaya çıkan sonuçlarla bağlantısının tespiti için gerekli belge ve bilgileri vermek için imkanının olması ancak düzenlememesi ve (veya) sunmaması ya da sahte belgeler ve bilgiler sunması.

5.2. Sigortacı, ayrıca Rusya Federasyonu kanunlarında öngörülen durumlarda da sigorta ödemesini reddetme hakkına sahiptir:

5.3. Sigortacının sigorta ödemesini yapmayı reddetmesine, Sigortalı ve (veya) Lehtar tarafından Rusya Federasyonu kanunlarında öngörülen usullerde itiraz edilebilir.

6. Anlaşmazlıkların Çözümü

6.1. Taraflar arasında Sözleşmenin icrasıyla ilgili ortaya çıkan anlaşmazlıklar müzakere yoluyla çözüme kavuşturulacaktır. Anlaşmazlıkların müzakereler yoluyla çözülememesi durumunda, anlaşmazlıklar mahkeme yoluyla çözüme kavuşturulacaktır.

6.2. Turizm ürününün satışına yönelik sözleşmeden doğan yükümlülüklerin tamamen veya uygun şekilde yerine getirilmemesi sonucunda ortaya çıkan gerçek bir zararın tazmini için hak talebi, Lehtar tarafından Sigortalıya da Sigortalıya ve Sigortacıya birlikte yapılabilir.

 

Ek 2
“V Sochi” Ltd. Şti. ile imzalanan turistik hizmet sözleşmesi
Açık Teklifi için.

Turistik hizmetlerin tanımı ve verilirken uyulması gereken şartlar:

“Eğlence Başkentinde Kış" turistik hizmet paketi:

1. Turizm hizmetinde öngörülen sayıyla sınırlı olmak kaydıyla müşterinin ve (veya) müşteri tarafından belirtilen kişilerin Sochi Marriott Krasnaya Polyana oteline yerleştirilmesi.
Konaklama kategorisi, resmi otel sınıflandırma sistemi ve diğer konaklama araçlarına göre 5 yıldız. Oda kategorisi — Deluxe.
Yemek: otel restoranında kahvaltı. Otelin SPA tesisine katılım (spor salonu, havuz). Ek SPA hizmetleri — müşteri tesiste kendi öder.

2. “Casino Sochi” Ziyareti

“Aşık olanlar için” turistik hizmet paketi:

1. Turizm hizmetinde öngörülen sayıyla sınırlı olmak kaydıyla müşterinin ve (veya) müşteri tarafından belirtilen kişilerin Mercedes Benz araçla transferi.

1.1. Hem Şirket hem de Müşteri için trafik kuralları ve araçla yolcu taşıma kurallarına uymak kesinlikle zorunludur.

2. Turizm hizmetinde öngörülen sayıyla sınırlı olmak kaydıyla müşterinin ve (veya) müşteri tarafından belirtilen kişilerin Sochi Marriott Krasnaya Polyana oteline yerleştirilmesi.
Konaklama kategorisi, resmi otel sınıflandırma sistemi ve diğer konaklama araçlarına göre 5 yıldız. Oda kategorisi — Deluxe.
Yemek: otel restoranında kahvaltı. Otelin SPA tesisine katılım (spor salonu, havuz). Ek SPA hizmetleri — müşteri tesiste kendi öder.

3. “Casino Sochi” Ziyareti

“Gerçek erkekler için” turistik hizmet paketi:

1. Turizm hizmetinde öngörülen sayıyla sınırlı olmak kaydıyla müşterinin ve (veya) müşteri tarafından belirtilen kişilerin Mercedes Benz araçla transferi.
Hem Şirket hem de Müşteri için trafik kuralları ve araçla yolcu taşıma kurallarına uymak kesinlikle zorunludur.

2. Turizm hizmetinde öngörülen sayıyla sınırlı olmak kaydıyla müşterinin ve (veya) müşteri tarafından belirtilen kişilerin Sochi Marriott Krasnaya Polyana oteline yerleştirilmesi.
Konaklama kategorisi, resmi otel sınıflandırma sistemi ve diğer konaklama araçlarına göre 5 yıldız. Oda kategorisi — Deluxe.
Yemek: otel restoranında kahvaltı. Otelin SPA tesisine katılım (spor salonu, havuz). Ek SPA hizmetleri — müşteri tesiste kendi öder.

3. “Casino Sochi” Ziyareti

“Bahar Bayramı" turistik hizmet paketi:

1. Turizm hizmetinde öngörülen sayıyla sınırlı olmak kaydıyla müşterinin ve (veya) müşteri tarafından belirtilen kişilerin Mercedes Benz araçla transferi.
Hem Şirket hem de Müşteri için trafik kuralları ve araçla yolcu taşıma kurallarına uymak kesinlikle zorunludur.

2. Turizm hizmetinde öngörülen sayıyla sınırlı olmak kaydıyla müşterinin ve (veya) müşteri tarafından belirtilen kişilerin Sochi Marriott Krasnaya Polyana oteline yerleştirilmesi.
Konaklama kategorisi, resmi otel sınıflandırma sistemi ve diğer konaklama araçlarına göre 5 yıldız. Oda kategorisi — Deluxe.
Yemek: otel restoranında kahvaltı. Otelin SPA tesisine katılım (spor salonu, havuz). Ek SPA hizmetleri — müşteri tesiste kendi öder.

3. “Casino Sochi” Ziyareti

Test

HER ZAMAN HİZMETİNİZDEYİZ

HER ZAMAN HİZMETİNİZDEYİZ