OYUN KURALLARI — AMERİKAN RULETİ

OYUN KURALLARI — AMERİKAN RULETİ

1. ÇARK
1.1. Amerikan Ruleti oyununda, 0’dan 36’ya kadar rastgele numaralandırılmış, hepsi eşit büyüklükte 37 yuvalı bir çark kullanılır.
1.2. Yuvalardan 18 tanesi kırmızı renklidir.
1.3. Yuvalardan 18 tanesi siyah renklidir.
1.4. 1 yuva ise (sıfır) yeşil renklidir.
1.5. Oyunun amacı — topun düşeceği sayı veya çark bölümünü tahmin etmek ve bu sayı veya bölüme bahis (bahisler) koymak.

2. BAHİS TÜRLERİ

Виды ставок

  • Bir sayıya yapılan SAYI bahsi, ödemesi 35:1
  • İki sayıya yapılan İKİLİ bahis, ödemesi 17:1
  • Üç sayıya yapılan ÜÇLÜ bahis, ödemesi 11:1
  • Dört sayıya yapılan DÖRTLÜ bahis, ödemesi 8:1
  • Altı sayıya yapılan ALTILI bahis, ödemesi 5:1

3. BAHİSLERİN KABULÜ

Прием ставок

3.1. Topun düşmesine en az 3 tur kalana kadar “Krupiye” tarafından “Bahisler kapandı” anonsu yapılmalıdır.
3.2. “Bahisler” kapandı anonsu “Krupiye” tarafından yapılır ancak gerekli gördüğü takdirde bu anons müfettiş, “oyun yöneticisi” ve casino yöneticisi tarafından da yapılabilir.
3.3. “Krupiye”, müfettiş veya “oyun yöneticisi” “Bahisler kapandı” anonsu yaptıktan sonra ne fiziksel ne de sözlü olarak “krupiye” tarafından bahis kabul edilemez.
3.4. “Oyun yöneticisi” veya müfettişin “Bahisler kapandı” anonsundan sonra, “Krupiye” hiç bir bahis kabul edemez, “Krupiye” bahsi kabul edip yerine koymuş olsa bile, bu bahis geçersiz kabul edilir ve oyuncuya iade edilmelidir.
3.5. Oyuncunun “Krupiyeye” bir dizi sözlü bahis belirtmesi ve “Krupiyenin” belirtilen bahislerin doğruluğundan (ya da bu bahislerin doğru anlaşıldığından) emin olmaması ve oyuncunun bu bahisleri tekrarlamak için “Bahisler kapandı” anonsuna KADAR yeterli zamanının olmaması halinde bu oyuncunun TÜM bahisleri (önceden kabul edilen ve daha kabul edilmemiş), kabul edilmemiş sayılmalı ve oyuncuya iade edilmelidir; yani sonuç olarak belirtilen bahislerin hepsinin kabul edilmesi ya da iade edilmesinden başka yol yoktur.
3.6. Oyuncular, “krupiyenin” sözlü bahislerini doğru anlaması ve tekrar etmesinden sorumludur; “krupiyenin” sözlü bahsi yanlış tekrarlaması ve yanlış yere koyması ve oyuncunun da “krupiyeyi” / müfettişi “Bahisler kapandı” anonsuna KADAR bu hata hakkında uyaramaması halinde bahis, dönüş sonucu ne olursa olsun, “krupiye” tarafından kabul edildiği şekliyle oynanmış kabul edilir.
3.7. Oyuncuların, masadaki maksimum bahis sınırını aşmak amacıyla fiziksel yapılan bahisler ve masaya bağlı elektronik terminaller aracılığıyla “birlik olmaları” yasaktır; casino yönetimi, şayet bahislerin “ortak” yapıldığı kabul edilirse, herhangi bir bahsi herhangi bir zamanda geçersiz sayma hakkını saklı tutar.
3.8. “Ortak” bahisler — herhangi bir masada belirlenen maksimum izin verilen bahis miktarını aşma girişimiyle 2 veya daha fazla oyuncudan oluşan bir grup tarafından yapılan bahislere denir; “oyun yöneticisi” ya da casino yöneticisi, “ortak” bahis oynanıp oynanmadığı durumunun tespitinde, kendi gözlemleri ve video gözetim raporlarına dayanarak kendi profesyonel görüşlerini kullanırlar.
3.9. Kesişen çizgilere yapılan bahisler oyuncuların sorumluluğundadır ve o anda fişler hangi konumda bulunuyorsa o konumdaki katsayıya göre ödenir.
3.10. İşaretleyici numaraya koyulduğu anda fişlerin çizgiye değmesi halinde bahis çizgide bulunmuş sayılır.
3.11. Oyuncunun herhangi bir şekilde fişlerin konumuna itiraz etmesi ve bununla beraber fişlerine herhangi bir şekilde dokunması durumunda, bu fiş otomatik olarak ilan edilen olası katsayıya göre ödenir.
3.12. Maksimum bahis miktarının üzerindeki bahisler, ancak masadaki maksimum oranda ödenir veya alınır, maksimum üzerinde kalan tüm miktarlar oyuncuya iade edilir.
3.13. Masa minimum bahis miktarının altındaki bahisler yalnızca bir kez ödenir veya alınır ve daha sonra ister kazansın ister kaybetsin oyuncuya geri iade edilir.

* Oyun masalarında veya makinelerindeki her türlü anlaşmazlık durumlarında, casino yöneticisinin kararı kesin kabul edilir.

4. SPIN (DÖNME) KAVRAMI
4.1. “Çevrim” ifadesi topun çark içerisinde hareket etmesi ve dönmesi sürecine denir.
4.2. Rulet topu, cam veya metal hariç olmak üzere casino yöneticisinin kabul edilebilir saydığı herhangi bir boyutta ve herhangi bir malzemeden olabilir.
4.3. Kullanılan rulet topları şu koşullarda değiştirilebilir:
A. “Çevrim yok” durumunda ve topun çarktan dışarı fırlaması halinde.
B. “Oyun Yöneticisi” veya casino yöneticisinin topun, aynı boyut ve türden ya da başka boyut ve türden bir topla değiştirilmesi gerektiğine karar vermesi halinde.
4.4. Geçerli “çevrim” ancak topun rulet çarkının iç diskinin dönüş yönünün aksi yönde en az 3 tur attığı “çevrim” olduğunda sayılır.
4.5. Şayet herhangi bir nedenle “çevrim” sırasında ya da topun herhangi bir sayıya düşüşü sırasında çark üzerinden herhangi bir renk bölümü kopar ya da çıkarsa o çevrim ve çevrimle birlikte tüm bahisler iptal edilmiş sayılır.
4.6. Şayet herhangi bir nedenle çarkın iç diski top herhangi bir sayıya düşmeden önce durursa, o çevrim ve çevrimle birlikte tüm bahisler iptal edilmiş sayılır.
4.7. Şayet herhangi bir nedenle “çevrim” sırasında top herhangi bir sayıya düşüp durmadan önce çarkın ya da topun hareketine; topun döneceği sürenin uzunluğuna etki edebilecek hava basıncı değişimi de dahil olmak üzere herhangi bir yabancı cisim veya insan müdahale ederse, o çevrim ve çevrimle birlikte tüm bahisler geçersiz kabul edilir.
4.8. Şayet herhangi bir nedenle “krupiyenin” “Bahisler” kapandı anonsundan önce işini bitirmek zorunda kalması ve topun belirli bir sayıda durması halinde, o çevrim ve çevrimle birlikte tüm bahisler iptal edilmiş sayılır.

5. KULLANILAN FİŞLER
5.1. Masada oyun oynarken oyuncu yalnızca bir takım renkli fiş kullanabilir.
5.2. Oyuncu, renkli fişleri masadan alıp gidemez.
5.3. Oyuncunun masada, bir başka masanın renkli fişleriyle bahis yapması durumunda bu bahisler geçersiz kabul edilir.
5.4. Oyuncunun renkli fişleri beraberinde götürmesi ve masada oyun günü sona erdikten sonra onları geri getirmesi halinde bu fişler, satın alındıkları oyun gününde ilgili masadaki minimum bahse eşit değerde nakde dönüştürülür.
5.5. Rulet masasından ayrılmadan önce oyuncular tüm renkli fişlerini nakde çevirmelidir; bu kural için istisna ancak “oyun yöneticisi” veya üst düzey yönetimin onayıyla olabilir.

6. ACİL DURUMLAR / DİĞER
6.1. Güvenli departmanı görevlilerince herhangi bir acil durumun ilan edilmesi halinde tüm “çevrimler” / kart dağıtımları otomatik olarak iptal edilmiş sayılır, çarklar durur ve fiş kutuları mümkün olan en hızlı şekilde kapatılır.
6.2. Bu süre zarfında herhangi bir ödeme yapılmaz, ödemeler yalnızca acil durumun sona erdiği ilan edildikten sonra yapılabilir.
6.3. Casino içerisinde elektriklerin tamamen kesilmesi halinde tüm “çevrimler” / kart dağıtımları iptal edilmiş sayılır, çarklar durur ve fiş kutuları mümkün olan en hızlı şekilde kapatılır.

7. SÖZLÜK

FİŞ Para yerine kullanılan fiş.
FİŞÇİ Fiş tepsisinde fişleri düzenleyen, rulet masasındaki fiş yığınlarını toplayan Casino görevlisi.
FİŞ MAKİNESİ Fişçinin görevini yerine getiren makine.
RENK Sarı, mavi, yeşil, turuncu, beyaz, kahverengi, pembe, mor renkler.
KRUPİYE Oyunun yürütülmesi ve kontrolünden sorumlu görevli.
MÜFETTİŞ Bir veya iki masada oynanan oyunları izleyen, kontrol ettiği masalardaki oyunların doğru yürütülmesinden sorumlu görevli.
PIT-BOSS (OYUN YÖNETICISI) Oyun sürecini ve oyun personellerini kontrol eden Casino görevlisi.
ÇARK 0 ile 36 arasında sayılarla numaralandırılmış 37 bölümden oluşan, yuvarlak şekle sahip mekanik çark düzeneği.
LAYOUT Oyun için gerekli işaretlerin bulunduğu çuha kaplama.
BET Oyundaki bahis.
PIT Oyun yöneticisi tarafından kontrol edilen iki ve daha fazla masa.
FLOO Casino oyun alanı.
STAKE Aynı değer ve renkten 20 fiş.
FİŞ KABI Oyun masasında “Nakit” fişlerin muhafaza edildiği yer (fişlerin yerleştirildiği delikli metal tepsi).
NAKİT FİŞ Casino”da masalarda herhangi bir oyun oynamak için kullanılabilen nakit fişler; her fişin kendi değeri vardır ve kasada değiştirilebilir ya da nakde çevrilebilir.
COLOR CHIP Belirli Bir işarete sahip renkli fişler, sadece rulet oyununda kullanılır; fişe farklı değerler verilebilir; bu fişler başka masada kullanılamaz ya da kasada nakde çevrilemez.
STRAIGHT UP Bir sayıya yapılan bahis, ödemesi 35:-1
SPLIT İki sayıya yapılan bahis, ödemesi 17:-1
STRAIGHT Üç sayıya yapılan bahis, ödemesi 11:-1
CORNER Dört sayıya yapılan bahis, ödemesi 8:-1
SIZ LINE Altı sayıya yapılan bahis, ödemesi 5:-1
COLUMN Dikey olarak on iki sayıya yapılan bahis, ödemesi 2:1; “0” gelmesi halinde bahis kaybeder.
DOZEN Yatay olarak on iki sayıya yapılan bahis, ödemesi 2:1; “0” gelmesi halinde bahis kaybeder.
EVEN CHANCE Eşit şans — diğer tüm kalan bahisler, ödemesi 1:1; “0” gelmesi halinde bahis kaybeder.
KIRMIZI / SİYAH Kırmızı/siyah renge yapılan bahis, ödemesi 1:1; “0” gelmesi halinde bahis kaybeder./td>
HIGH / LOW (BÜYÜK/KÜÇÜK) Büyük sayılar 19–36, küçük sayılar 1–18, ödemesi 1:1; “0” gelmesi halinde bahis kaybeder.
ODD / EVEN (TEK / ÇİFT) Tek ve çift sayılar, ödemesi 1:1; “0” gelmesi halinde bahis kaybeder.
DIRTY STAKE Kirli Yığın — içerisinde farklı değer ve renklerde bir veya daha fazla fiş bulunan 20 fiş.
SHOT STAKE Tam “Bahis” yok — 20 fişten az.
MAKSİMUM Oyun sırasındaki maksimum bahis.
MİNİMUM Oyun sırasındaki minimum bahis.
İŞARETLEYİCİ Renkli fişlerin karşılık değerleri için vitrin.
RUB OFF Tüm yığından kesilen fişler — kesilebilecek maksimum fiş sayısı 6 olabilir.
PROVE Yığında 20 fiş göstermek amacıyla yığının kesilmesi
CLEAN HANDS “Temiz El” prosedürü — personel tarafından ellerinde hiç bir şeyin olmadığını göstermek için gerçekleştirilir.
DROP CUT Fişlerin havada kesilerek masaya koyulması.
SIZE INTO İşaret parmağının fişler üzerine getirilmesi yardımıyla kesilen fişlerin kontrol edilmesi.
MARK UP Rulette fişlerin değerinin işaretlenmesi.
DOLLY Rulette kazanan sayısı belirtmek için kullanılan plastik veya metalik şekil.
WORKING AREA Krupiyenin ödemyi yaptığı, çalışma alanı.
CHIPPERS AREA Fiş görevlisinin çalışma alanı
INSIDE HAND Topun bırakılması, fişlerin çekilmesi için çarka yakın bulunan iç el.
OUTSIDE HAND Çarktan uzakta bulunan ve “dış" bahis ve ödemelerin belirlenmesi için kullanılan dış el.
BAHŞİŞ KUTUSU (TIP BOX) İçerisine “Bahşişlerin” atıldığı, oyun masasının altında bulunan kapalı metal kutu.
TABLE SIGN Masadaki minimum ve maksimum oranları gösteren masa bilgi tablosu.
PUSHING STAKES Dış elle masada “bahislerin” hareket ettirilmesi.
BUTONLAR Plastik “İşaretleyiciler”
OUTSIDE BETS Eşit şans, sütun ve düzinelere yapılan dış bahisler.
SPIN THE BALL Çarkta topun hareket ettirilmesi.
NO SPIN Çevirme yok:
1) Uç turdan az.
2) Masada yabancı cisim var.
3) Top ve çark aynı yönde dönüyor.
4) “Müfettiş" veya “Oyun Yöneticisi” emriyle
FIRST FOUR 0, 1, 2 ve 3 numaralara yapılan bahis.
FIRST SIX 1 ile 6 arasındaki sayılara yapılan bahis.
LAST SIX 31 ile 36 arasındaki sayılara yapılan bahis.
WIL KAVE Tekerlekli plastik kapak; masanın kapanmasından kullanılır.
FİŞ TEPSİSİ Fiş muhafaza kutusu
NUMBER DISPLAY Rulette çıkan son 16 rakamı gösteren elektronik ekran.
SECURITY SEAL Oyun ekipmanının damgalanması / mühürlenmesi için kullanılan plastik mühür.
SYSTEM I-PAD Bilgilerin / verilerin Sisteme girişiçin kullanılan dokunmatik ekranlı terminal.
OYUN REHBERINIZ

HER ZAMAN HİZMETİNİZDEYİZ

HER ZAMAN HİZMETİNİZDEYİZ