OYUN KURALLARI — BAKARA

OYUN KURALLARI — BAKARA

1. OYUNUN OYNANMASI
1.1. Oyunun amacı — hangi taraftaki (Oyuncu veya Kasa) toplam sayının dokuza yakın olacağını tahmin edip bu ptarafa bahis yatırmak. Bakara masasında her birinin kendisine ait bahis bölgesiyle birlikte 10 oturma yeri vardır. Bir bir bahis bölgesinde bahis için iki kutucuk vardır — Oyuncu ve Kasa. İlk kart Oyuncu tarafına dağıtılır, ikinci ise — Kasa tarafına.
1.2. İlk 4 kart sırasıyla her iki tarafa dağıtılır, ek kartlar ise 8. bölümde verilen Oyun Tablosundan yola çıkarak dağıtılır. Tüm “resimli kartlar” ve “onlular” Sıfıra eşit değerde kabul edilir. Diğer tüm kartlar üzerlerindeki rakama eşit değere sahip kabul edilirken, Aslar bir puan sayılır. Her tarafta en fazla 3 kart olabilir ve yüksek sayıya sahip taraf kazanır.
1.3. BAKARA oyunu her biri 52 karttan oluşan 8 deste ile oynanır.

2. KARTLARIN KARIŞTIRILMASI
2.1. Bakara oyununda kartlar şu yöntemlerden birisiyle karıştırılır:
2.1.1. Ön “karıştırma”:

  • Özel ayrılmış alanda 8 deste açılır; kartların sayısında, işaretlerinde eksik olup olmadığı ya da herhangi bir hasar olup olmadığı kontrol edilir ve tüm süreç video gözetim hizmeti tarafından kayda alınır;
  • daha sonra Standart İşlem Prosedürlerine uygun olarak “Karıştırma” gerçekleştirilir;
  • kartlar şeffaf taşıma paketine koyulur ve mühürlenir; bu kart dizisi, kart paketi masaya geldiği anda mührün açılmamış olması koşuluyla herhangi bir Bakara masasında, karıştırma yapmadan kullanılabilir.
2.1.2. Masada “Karıştırma”:

  • 8 deste kullanılacakları Bakara masasında açılır; kartların sayısında, işaretlerinde eksik olup olmadığı ya da herhangi bir hasar olup olmadığı kontrol edilir;
  • daha sonra Standart İşlem Prosedürlerine uygun olarak “Karıştırma” gerçekleştirilir.
2.1.3. Kartlar Standart İşlem Prosedürlerine uygun olarak “Kesilmelidir”; prosedürlerden herhangi bir sapma, “kesme” veya tüm “karıştırma” işleminin iptal edilmesine neden olabilir.

3. KART “YAKMA”
3.1. “shoes” kullanılarak yapılan dağıtımlarda ilk dağıtımın başlamasından önce, aşağıdaki güvenlik prosedürlerinden birisi yerine getirilmelidir:
3.1.1. “Krupiye”, “shoes”dan ilk kartı alır ve açık şekilde masaya koyar; kartın değerine göre “Krupiye” “shoes”dan kapalı şekilde uygun miktarda kart alır; “resimli kartların” değeri 10, Asın değeri 1, kalanların ise üzerlerindeki sayıya eşit kabul edilir; çıkarılan kartlar kullanılan kartlar köşesine koyulur; “yakma” prosedürünün sonunda ilk dağıtım için bahisler kabul edilebilir.
3.1.2. 3 tur bahissiz olarak standart kurallara göre oynanır; bu 3 tur sona erdikten sonra, sonraki dağıtım için bahisler kabul edilebilir; oyuncunun bu dağıtımlardan herhangi birisi sırasında bahis yapmak istemesi durumunda, sonraki bahissiz dağıtımlar oyuncu istediği zamanda oynanabilir.
3.2. Yukarıdaki belirtilen prosedürlerden hiç birinin yerine getirilmemesi ve “Krupiyenin” de yanlışlıkla bahis kabul edip bir veya bir kaç tur oynanması durumunda, söz konusu turların sonuçları geçerli kabul edilir.
3.3. 3.1.2. maddede açıklanan durumlarda “oyun yöneticisi” / yönetici şu kararlardan birisini verebilir:
A. Tüm kartların yeni bir diziyle değiştirilmesi.
B. Bahissiz tur oynanması.
C. Oyun normal şekilde devam eder.

4. KARTLARIN DAĞITILMASI
4.1. Kartlar kesinlikle aşağıdaki şekilde dağıtılır:

  • 1. kart oyuncu tarafına;
  • 2. kart kasa tarafına;
  • 3. kart oyuncu tarafına;
  • 4. kart kasa tarafına;
Sonraki kartlar oyun tablosuna uygun olarak dağıtılır.
4.2. Kart dağıtımı sırasında hata yapılması ve kurallara uyulmasının sağlanamaması durumunda tur geçersiz kabul edilir.
4.3. Sıralama dışına çıkan hiç bir kart “yakılamaz”, ancak geçerli veya sonraki turda doğru sırada kullanılmalıdır; yöneticinin kararıyla sonraki tur bahissiz ya da normal şekilde oynanabilir.

 

5. OYUNCULARIN ELLERİNE KART ALMASINA İZİN VERİLEN OYUNLAR
5.1. Yöneticinin oyuncuların ellerine kağıt almasına izin ve3rdiği oyunlarda şu kurallar geçerlidir:
5.1.1. Oyuncu tarafında bulunan kartlar müşteriye oyuncu tarafındaki en yüksek bahisle verilir.
5.1.2. Kasa tarafında bulunan kartlar müşteriye kasa tarafındaki en yüksek bahisle verilir.
5.1.3. Oyuncu veya kasa tarafından bahis yoksa ve buna göre kendisine kartlar verilecek müşteri de yoksa, bu durumda söz konusu taraf için “Krupiye” kartları kendisi açar.
5.1.4. Masada yalnızca bir müşterinin oynaması durumunda, yöneticinin izniyle müşteri kartların açılış sırasını belirleyebilir (ancak dağıtım sırasını belirleyemez).
5.1.5. Her taraf için yalnızca bir oyuncu kartları açabilir.
5.1.6. “Oyun Yöneticisi” kendi takdirine göre turun bahissiz oynanmasına izin verebilir.
5.1.7. “Krupiyenin” sıralamayı bozarak kartları müşteriye vermesi yani kasa tarafına bahis koyan müşteriye oyuncu tarafından kartlar vermesi ya da tam tersini yapması durumunda, tur şu şekilde sona erer: yanlış dağıtılan kart krupiye tarafından verilmesi gereken oyuncuya verilir ve açılır; tur normal şekilde oynanmaya devam edilir.
5.1.8.“Krupiyenin” oyuncuya verilmesi gereken kartı yanlışlıkla açması durumunda, hata hiç bir şekilde oyun sonucuna etki etmediği sürece tur oyun tablosuna uygun olarak normal şekilde oynanmaya devam edilir.

6. BAHİS TÜRLERİ
6.1. Masadaki “Maksimum Fark”, oyuncu ve kasa taraflarındaki bahis miktarları arasındaki maksimum fark olarak tanımlanır.
6.1.1. “Maksimum Fark” aşılamaz.
6.1.2. “Maksimum Farkın” aşılması durumunda, bahis miktarlarındaki farkın izin verilen limitler çerçevesine çekilmesi için oyunculardan, orantılı olarak bahislerini düşürmeleri istenecektir.
6.1.3. Fark hesaplanması sırasında “Eşitlik” ve “Bonus” bahisleri hesaba katılmaz, ancak masa tablosunda bu bahisler için gösterilen maksimum miktar, herhangi bir kutucuk / oyuncu için değil tüm masa için genel olarak geçerlidir.
6.1.4. “Krupiyenin” “Bahisler Kapandı” ilanından sonra artık bahis yapılamaz, çekilemez veya değiştirilemez.
6.2. “Eşitlik” bahisleri, oyuncu ve kasa tarafındaki sayı miktarının denk gelmesi halinde 8:1 oranında ödenir; diğer tüm durumlarda “Eşitlik” bahsi kaybeder.
6.3. “Bonus Bahisleri” — herhangi bir çift; Müşteriler, ilk dağıtım sırasında oyuncu tarafında 2 kart ya da kasa tarafında 2 kartın bir çift oluşturacağına yönelik bahis de yapabilirler; kazanılması durumunda bu bahis 11:1 oranında ödenir.

7. BİLGİ TABLOSU
7.1. Bilgi Tablosu — bu, oyun sonuçlarının gösterildiği bir ekrandır; her ne kadar ekrandaki bilgilerin gerçek durumu yansıtması gerekse de, bahislere yönelik tüm hesaplamalar, yalnızca gerçekte çıkan kartların toplam değerlerine göre gerçekleştirilir.

* Oyun masaları veya oyun makinelerindeki her türlü anlaşmazlık durumlarında, casino yöneticisinin kararı kesin kabul edilir.
 

8. OYUN TABLOSU

“OYUNCU” Kartları

İlk iki karttaki sayı miktarı:
0–1–2–3–4–5 Her zaman 3üncü kart verilir (Kasada 8 veya 9 olduğu durumlar hariç).
6–7 Kart verilmez.
8–9 Kart verilmez.

“KASA” Kartları

İlk iki karttaki sayı miktarı: Oyuncunun 3üncü kartının şu olması durumunda Kasaya 3üncü kart verilir: Oyuncunun 3üncü kartının şu olması durumunda Kasaya 3üncü kart verilmez:
0–1–2 Her zaman 3üncü kart verilir (Oyuncuda 8 veya 9 olduğu durumlar hariç).
3 0–1–2–3–4–5–6–7–9 (ya da 3üncü kart yoksa) 8
4 2–3–4–5–6–7 (ya da 3üncü kart yoksa) 0–1–8–9
5 4–5–6–7 (ya da 3üncü kart yoksa) 0–1–2–3–8–9
6 6–7 0–1–2–3–4–5–8–9
7 Kart verilmez.
8–9 Kart verilmez.
 

9. SÖZLÜK

 
BAKARA Oyuncu veya kasanın elindeki sayı miktarının sıfıra eşit olması demek.
KOMİSYONSUZ BAKARA “Kasanın Elinin” 6 sayıyla kazandığı durumlar hariç, kasanın kazandığı bahsin 1:1 katsayısıyla ödendiği Bakara türü; bu durumda kasanın bahsinin kazanma katsayısı 1:1 eksi %50 komisyon olur (örneğin 1000 Dolar, 500 olarak ödenir); “Oyuncunun Elinin” kazanması durumunda bahis!.1 oranında ödenir.
KOMİSYONLU BAKARA “Kasanın Elinin” kazanması durumunda bahsin 1:1 eksi %5 komisyonla ödendiği ve “Oyuncunun Elinin” kazanması durumunda 1:1 katsayısıyla ödendiği Bakara Türü.
KRUPİYE Oyunun oynanmasından sorumlu kişi.
OYUN TABLOSU Oyuncu ve kasanın durmak veya ek kart almak zorunda olduğunu açıklayan uyması zorunlu talimatlar dizisi.
OYUN ALANI Bahis alanlarına ayrılmış oyun alanı.
KESME KARTI “Shoes” aparatıyla dağıtım sırasında oyunun bir turunun sona ermesinden sonra sonraki tur başlamadan destenin karıştırılması gerektiğini gösteren plastik kart.
MASA LİMİTİ Oyuncunun bahisler için kullanabileceği minimum ve maksimum para miktarı; masanın maksimumuna masanın farkı da denir ve oyuncu bahsi ile kasa bahsi arasındaki maksimum izin verilen farkı oluşturur.
İŞARETLEYİCİ (OYUNCU / KASA) Kasa ve oyuncunun kartlarının yerinin belirlenmesi için kullanılır.
KİŞİSEL LİMİT İŞARETLEYİCİSİ Masa limitinden farklı limit isteyen ve söz konusu isteği onaylanan müşteriye verilen İşaretleyici.
NATÜREL “Oyuncunun” veya kasanın elinde bulunan ve toplamda sekiz veya dokuz puanı olan iki kart.
İLK HAREKET “Bahisler Kapandı” anonsundan sonra ve karar almadan önce oyuncuya ve kasaya dört kart dağıtıldığı durum; birinci ve üçüncü dağıtılan kartlar “Oyuncunun elinin” birinci ve ikinci kartlarıdır, ikinci ve dördüncü dağıtılan kartlar ise, “Kasanın elinin” birinci ve ikinci kartlarıdır.
BERABERLİK Oyuncu ve kasanın elinde aynı sayının olması.
İPTAL Tur veya bahis (oyunun bağlamına göre).
ÇİFT Oyuncu veya “Krupiyenin” elinde aynı değerde ilk iki kart, örneğin, Vale ve Kız çift oluşturmaz ancak Vale ve Vale çift oluşturabilir.
OYUN YÖNETİCİSİ Oyun işlemlerinin doğru şekilde yerine getirilmesini izlemekle sorumlu kişi.
BAHİSSİZ TUR Kart sıralarının düzgün ve herhangi bir hatanın olmadığından emin olmak için bahissiz oynanan tur.
OYUN TURU Ayrıca el ya da oyun olarak da bilinir ve “Kasa eli” veya oyuncu elinin toplandığı oyun turu anlamına gelir.
YAKMAK “Dağıtım makinesindeki” (shoes) ilk kartın oyun başlamadan önce çıkarılması; açık veya kapalı olarak masanın tamamı boşunca gezdirilerek ortasında getirilir; bu andan sonra kullanılmaz.
SHOES Kartların içerisine koyulup dağıtıldığı araç.
OYUN REHBERINIZ

HER ZAMAN HİZMETİNİZDEYİZ

HER ZAMAN HİZMETİNİZDEYİZ